57.Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:“Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Editör Notu: Okumakta olduğunuz makale araştırmacı ve tarihçi yazar Emrah Cilasun tarafından uzun bir
  çalışmanın ardından kaleme alınmıştır. Emrah Cilasun, aynı zamanda Redfish adlı bağımsız medya tarafından
  gerçekleştirilen “Endonezya’daki 1965 Soykırımı; Almanya’nın Komünizme Karşı Bilinmeyen Savaşı” adlı
  belgesel çalışmanın da emek verenleri arasındadır. Gerek bu belgesel ve özellikle de Emrah Cilasun’un
  okumakta olduğunuz yazısı bir kaç açıdan oldukça önemlidir. Birincisi, dünyanın herhangi bir yerinde
  emperyalistleri rahatsız edecek bir gelişme olduğunda, emperyalist gerici dünyanın bu gelişmeyi bastırmak
  için hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha ve çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. İkinci husus ise
  Endonezya Komünist Partisi’nin (PKI) ağır siyasi hataları bizlere “siyasi çizginin doğruluğu ya da yanlışlığının
  tayin edici” olduğu hakikatini bir kere daha göstermektedir. Endonezya Komünist Partisi’nin önderliğinin
  eklektik çizgisi, bir yandan devrimci Marksizm’den -yani dönemi itibariyle Maoizm’den- etkilenirken, diğer
  yandan ise revizyonizme bulaşmış fikirleri, hatalı devlet tahlilleri, dar milliyetçi bakış açıları ve dine
  güzellemeler yaparak “İslam ile komünizm arasında” bağ kurma çabaları, ekonomizmin ve popülist
  epistemolojinin -verili bir anda halk kitleleri tarafından düşünülen, kabul gören şeyin hakikat ya da hakikate en
  yakın olduğu fikri- bir çok versiyonunu dünya görüşünde barındırmaları çıplak bir şekilde gözler önüne
  sermektedir. Yine son olarak parlamentarizmin temel ve esas mücadele biçimini aldığı bir örgütlenme
  modelinin -gününüz açısından her tür legalist ve kimlik siyasetçiliği moda akımlarını bununla birlikte
  düşünmek gerekir-, Mao’nun tabiriyle “devrim işi akşam yemeği değildir” temel ve stratejik yönelimini
  anlamadığı gibi gerçek bir devrim hareketinin inşası ve gerçek bir devrimin muzaffer kılınabilmesinde bariz ve
  güçlü engelleri oluşturmakta olduğunu görmekteyiz.
  Gerek geçmiş sosyalizm deneyimleri gerekse geçmiş devrimci mücadele deneyimleri üzerine daha fazla
  çalışmak, dersler çıkarmak önemlidir. Bu tür çalışmaları daha fazla teşvik etmeli ve onlardan daha fazla
  öğrenebilmeyiz. Tarihimize yönelik tüm hakikatler, olumlu ve olumsuz tecrübeler ve evet büyük yenilgiler
  bizlerin komünizme doğru gitmemizde yardımcı olabilir.
  Emrah Cilasun
  Tarih, 1976
  Yer, İstanbul/Cihangir.
  Şairin tabiriyle “küçüktüm, küçücüktüm”.
  Ama oldum olası merakımı yaşımdan büyük meseleler çekiyordu.
  O meseleleri içeren literatür ise oturma odamızdaki büyük kütüphanede konuşlanmıştı.
  İşte bir gün o kütüphanenin raflarında gezinirken, küçük parmaklarıma incecik bir kitap
  takılmıştı.
  Kızıl bir yıldız çekmişti Türkiz rengin üzerinde, dikkatimi…

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Büyük bir ciddiyetle okumaya çalıştığım ve tabii ki anlamadığım kitabın kapağında hayal
  meyal bir de “Endonezya” adının geçtiğini hatırlıyorum. [1]


  Tarih, 1995
  Yer, Endonezya/ Yogyakarta.
  Zaman ne çabuk geçiyor.
  1978’de on iki yaşında geldiğim Almanya’da, kendimi bir anda Türkiyeli devrimcilerin
  arasında bulmuştum.
  Mao Zedung’un, sosyalist Kızıl Çin’in Türkiye’deki eşsiz savuncusu, 1973’te hunharca
  katledilen İbrahim Kaypakkaya’nın ekolünden abilerin ve ablaların devrimci coşkusu beni de
  sarmıştı.
  On dört yaşındayken aktif başladığım devrimciliğin düşün dünyası, 90’lara vardığımda
  “zamanın ruhuna” inat; ters istikamette ilerlemeye devam ediyordu.
  Mesela dünya alem, emperyalist düşünür Francis Fukuyama’nın başyapıtı Tarihin Sonu’nun,
  Gorbaçov’un Glasnost ve Perstroyka’sının, Stéphane Courtois gibi döneklerin Komünizmin
  Kara Kitabı’nın etkisiyle yeni bir vaazın peşine takılırken; ben yolumun düştüğü
  Endonezya’da, otuz sene evvel komünistlere karşı yapılmış soykırımın izlerini sürmeye
  koyulmuştum.
  Fakat ne var ki, Yogyakarta’da bana mihmandarlık ve çevirmenlik yapması için anlaştığım
  genç üniversiteli; Cava adasının kuş uçmaz kervan geçmez köylerinde, soykırımın acısını,
  göz yaşını ve korkusunu yaşamış köylüleri görünce, anlaşılır nedenlerle beni derhal yüz üstü
  bırakmıştı.
  Soykırımın baş sorumlusu, kötü ünlü kasap, eski General Suharto hala iktidardaydı ve kısa
  süre zarfında soykırımın tanıklarını bulmak, hayatlarını tehlikeye atmadan onlarla konuşmak
  oldukça zordu. Hele hele tüm bu zorluklar içerisinde röportajları organize etmesini ve
  çevirmesini, kendi ülekesinin tarihinden bi haber genç mihmandarımdan beklemek
  kendisine bir hayli fazla gelmişti.
  Böylece iki aya varan Endonezya maceram hüsranla sonuçlanmıştı.

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm


  Tarih, 2015
  Yer, Frankfurt am Main.
  Her sene katıldığım Frankfurt Kitap Fuarı’nın bu seneki konuk ülkesi Endonezya.
  Ve ne ilginçtir ki bu yıl, aynı zamanda komünistlere karşı Endonezya’da yapılan soykırımın
  da 50. yılı.
  Dünyanın dört bir yanından gelmiş, irili ufaklı binlerce yayıncının astronomik rakamlar
  karşılığında kitaplarını koca koca salonlarda sergilediği, ışıl ışıl, rengarenk bu fuarda iki
  Endonezya var.
  Biri, bakanıyla, elçisiyle kendisini turizmle edebiyat arasında bir yerlerde pazarlamaya
  çalışan, görünürdeki resmi Endonezya. Diğeri ise; o kocaman salonlardan birinin kuytu
  köşesinde, birkaç insan hakları aktivisti ve soykırımdan kurtulmuş kurbanıyla, fuar
  ziyaretçilerini 1965’deki soykırımdan haberdar etmek isteyen resmi olmayan Endonezya.
  Aslında yazarından, yayıncısına, ajansından dağıtımcısına kadar bütün bir kitap dünyasının
  ticari kaygı ve telif haklarının peşinden koştuğu, gün boyu yapılan etkinliklerde ise
  “Demokrasi”, “çok seslilik”, “tartışma kültürü” gibi kavramların havada uçuştuğu, akşamları
  ise fuara katılan kurum ve kuruluşların bohem partilerinde su gibi akan alkolün perdelediği,
  vaktiyle Bertolt Brecht’in dile getirdiği yalın bir gerçek var:
  “Kapitalizme karşı olmadan faşizme karşı olanlar; danayı kesmeden onun etini yemek
  isteyen insanlara benzer. Danayı yemek isterler ama kan görmeyi sevmezler. Kasap eti
  tartmadan önce ellerini yıkarsa tatmin olurlar. Barbarlığı ortaya çıkaran mülk ilişkilerine
  karşı değillerdir, yalnızca barbarlığa karşıdırlar. Barbarlığa karşı seslerini yükseltirler, hem
  de bunu aynı mülkiyet ilişkilerinin yayıldığı ancak kasapların eti tartmadan önce ellerini
  yıkadığı ülkelerde yaparlar.” [2]
  Özellikle Brecht’in sözlerini burada aktarıyorum zira, fuardan kısa bir süre evvel
  seyrettiğim, Joshua Oppenheimer’in Endonezya’da komünistlere karşı yapılan soykırımı
  anlatan ve insanı can evinden vuran sarsıcı iki belgeseli –The Act of Killing (2012), The Look
  of Silence (2014)- aklıma gelmekte.
  Faşist Nazi Almanya’sında –ve daha birçok yerde- bile, son derece istisnai anlarda, faillerin
  işledikleri suçları dillerinin ucuyla gönülsüz kabul ettikleri düşünülecek olunursa, Alman-

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Yahudi köklere sahip Oppenheimer, takdir edilesi büyük bir beceriyle mesela The Act of
  Killing’de, soykırımın faillerine işledikleri suçları tek tek anlattırmakla kalmamış aynı
  zamanda The Look of Silence’da da soykırımın kurbanıyla failini karşı karşıya getirmeyi
  başarmışdı.
  Soykırımın ellinci yılında, Endonezya’nın misafir ülke olduğu 2015 yılındaki Frankfurt Kitap
  Fuarı’nın merkezinde ana konu: failleriyle, azmettiricileriyle, suç ortaklarıyla ve
  kurbanlarıyla elli yıldır üzerinde konuşulmayan bu SOYKIRIM olmalıydı.
  Ama “özgür Batı” ve onun “evrensel değerleri” açısından bakıldığında komünizmle alakalı
  olduğu için 2-3 milyon insanın katli sadece tali bir konu olabilirdi. Zira Brecht’in sözlerinden
  hareketle, danayı yemiş olanlar şimdi geri dönüp akan kanı görmek istemiyorlardı.
  Mübalağa ettiğimi mi sanıyorsunuz?


  Tarih, 2020.
  Yer, Almanya/Berlin.
  Arşiv araştırmacılığımı bilen ve güvenen alternatif-sol bir medya kuruluşundan (Redfish
  Media) meslektaşlarım Endonezya’da komünistlere karşı yapılan soykırımı ve Federal
  Almanya’nın bu soykırıma verdiği desteği anlatan bir belgeselde yer almamı teklif ettikleri
  zaman, çocukluğumda başlayan Endonezya macerasının da sürpriz bir şekilde sonuna
  gelmiş bulunduğumu sevinçle fark ettim.
  Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasal Arşiv’inde, büyük bir
  tutkuyla incelediğim yüze yakın dosya içerisinden bulup çıkardığım bin sayfaya yakın
  belgenin, en önemlileri (şimdi ne mutlu bana ki) kamuoyunun hizmetine sunulmakta.


  Araştırmam sonucu bulduğum belgelerin bende bıraktığı kimi izlenimi burada okuyucu ile
  paylaşmadan edemeyeceğim.
  50’lerin sonu 60’ların başından itibaren büyük ölçüde Federal Almanya ile Endonezya
  arasındaki siyasi, iktisadi, askeri ve diplomatik ilişkileri barındıran belgeleri incelediğimde,
  her şeyden evvel beni hayrete düşüren ilk husus; 2. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan
  Almanya’nın nasıl olur da bu kadar kısa sürede Endonezya örneğinde olduğu gibi bol

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  keseden, bonkörce kredi dağıtabildiğidir. İzlediğimiz belgesellerde, 1945’de moloz
  yığınlarından geçilmeyen Almanya’ya ne olmuştur da bu kadar kısa sürede üçüncü dünyaya
  “para dağıtır” hale gelmiştir? Tüm bunların çokca gurur duyulan “Moloz yığınları
  kadınlarına” veya “Alman disiplinine” borçlu olunamayacağı çok açıktır.
  Beni hayrete düşürüen diğer bir husus ise Federal Almanya’nın 1949’da kurulurken büyük
  “tamtam” ile “Nazizm’den arındırma” kampanyalarının aslında ne kadar da içi boş bir
  söylem olduğunu görmekti. Belgelerinde ispatladığı gibi 1960-70 arası Federal Almanya’nın
  Cakarta’ya tayin ettiği büyükelçilerin kariyerleri “kahverengi” bir geçmişe dayansa da Bonn,
  bu gerçeği her seferinde reddedecekti.
  Tabii ki “Soğuş Savaş” yıllarının bütün izlerini taşıyan Bonn-Cakarta ilişkilerinin belgeleri
  kuvvetli bir şekilde maddenin hareket haline yani çelişki(ler)ye işaret etmektdir.
  Yani?
  Yani, belgeler dikkatlice incelendiğinde her şey düz bir çizgiden ibaret değildi. Cakarta
  bahsinde evet Washington-Londra-Paris-Bonn arasında birlik olduğu kadar bir iç mücadele
  de söz konusuydu. Keza ne Bonn ne de Cakarta kendi içerisinde homojen değillerdi. Her iki
  başşehrin aralarındaki ilişkiye dair kendi içlerinde de bir yandan birlik ama diğer yandan
  çelişkiler mevcuttu ama tartışmasız bir konuda –27 Eylül 1966’da, ABD Başkanı Johnson’un
  Federal Şansölye Erhard’a söylediği sözlerden hareketle- hepsi birleşiyordu: Komünizme
  karşı omuz omuza!
  Sonuç, Güney Doğu Asya’da ABD ve müttefiklerinin siyasi ve iktisadi çıkarları için
  Endonezya’da 1965’te başlayıp 70’lerin başına kadar komünistlere karşı sürecek kanlı bir
  sürek avı ve 2-3 milyon insanın hayatına mal olacak bir soykırımdı. Azmettiricileri, suç
  ortakları ve failleri nezdinde o denli başarılıydı ki, bir “model” olarak dünyanın bir başka
  kıtasında, Latin Amerika’da derhal pratiğe uygulanacak ve 11 Eylül 1973’de Şili’de
  yapılacak kanlı darbenin kod adı: “Operasyon Cakarta” olacaktı. Tabii tüm bunlar Hannah
  Ahrendt’in, “Komünizm olmasaydı faşizm olmazdı. Her ikisi de totaliterizmdir. Yaşasın ABD
  demokrasisi” vaazlarına paralel, ABD’nin, Güney Doğu Asya’yı B-52 uçaklarından atılan
  Napalm ve Agent Orange bombalarıyla dövdüğü tarihsel moment de gerçekleşecekti.
  Parçası olmaktan gurur duyduğum bu belgesel çalışması işte tüm bu tarihsel momentin
  merkezinde, “uygar dünyanın” bize unutturmaya çalıştığı, daha neredeyse dün yaşanmış bir
  soykırımın üzerindeki sis perdesini sadece kaldırmakla kalmıyor aynı zamanda –kimilerinin
  hoşuna gitmese de- “refahını” tattığımız kapitalist emperyalizmin nereden beslendiğini de
  göstermiş oluyor.

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Bu durumda insan Bertolt Brecht’in sözlerini hatırlamadan edemiyor: “Kapitalizme karşı
  olmadan faşizme karşı olanlar; danayı kesmeden onun etini yemek isteyen insanlara benzer.
  Danayı yemek isterler ama kan görmeyi sevmezler.”
  BATI’DA ANA AKIM MEDYA’NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BİR SOYKIRIM
  1 Ekim 1965’te General Hacı Muhammed Suharto (8 Haziran 1921 – 27 Ocak 2008)
  liderliğinde askeri bir cunta, Cakarta’da Devlet Başkanı Ahmet Sukarno’yu (6 Haziran 1901
  – 21 Haziran 1970) kontrpiyede bırakacak bir darbe ile iktidarı ele geçirdi.
  Darbeciler, Sukarno hükümetinin legal ortağı, 3 milyon üyeli, dünaynın üçüncü büyük
  komünist partisi Endonezya Komünist Partisi’ni (PKI) ve ona doğrudan bağlı ya da dolaylı
  olarak ilişkide bulunan tüm kurum ve kuruluşları yasaklayıp, lağvettiler.
  Darbeciler, bununla da yetinmeyip, 1 Ekim 1965’ten 1970’lerin başına kadarki süre
  zarfında, komünist partisinin merkezi ve yerel önderlerinin yanı sıra tüm üyelerini ve
  sempatizanlarını, komünist partisi ile ilişkilendirdikleri bütün ilerici insanları ya
  konsantrasyon kamplarına kapattılar ya da sistematik olarak katlettiler. Katledilen insan
  sayısı, Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nin Özel Kuvvetler’ine bağlı “Ordu Öncü Alayı”
  komutanı Sarwo Edhie’ye (25 Temmuz 1925 – 9 Kasım 1989) göre, “iki ila üç milyondur.” [3]
  Şaşırdınız mı?
  Tabii ki “Özgür Dünya” da, Sovyet Birliği’nde “Gulag”, Çin Kültür Devrimi’nde Kızıl Muhafız
  “terörü”, Komboçya’da “Ölüm Tarlaları”ndan bahseden ana akım Batı medyasının konusu
  değildir Endonezya’da komünistlerin katledilmiş olması…
  Hele hele kimin umrundadır ABD’nin orkestrasyonunda Federal Almanya’nın da başından
  beri bu soykırımdan haberdar olması? Kimin umrundadır, soykırımın devam ettiği 66, 67,
  68, 69 yıllarında Endonezya devleti ve ordusunun Federal Almanya tarafından destek
  görmesi?
  Endonezya’daki bu soykırımın 57. yılı vesilesiyle Federal Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasal
  Arşiv’inde yaptığım araştırma sonucu Federal Almanya’nın, başından beri Endonezya’da
  olup bitenden haberdar olduğunu kanıtlamış bulunmaktayım.
  Gün ışığına çıkan belgeler, Bonn’daki kravatlı masabaşı faillerinin, Jakarta’daki eli kanlı
  generalleri canla başla, siyasi, iktisadi, askeri ve istihbari olarak da desteklediklerini
  göstermektedir.

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Ne dersiniz, abartıyor muyum?
  O halde gelin, Siyasal Arşiv’in kimi belgeleri arasında kısa bir yolculuğa çıkalım…
  Ama tabii yolculuk öncesi evvela Endonezya yakın tarihini özetin özeti şöyle bir hatırlayalım.
  TARİHSEL ARKA PLAN: SÖMÜRGE YILLARI
  Endonezya Hint ve Pasifik Okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da
  toprakları bulunan bir ülke. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya, 270 milyon civarında
  nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi.
  Geçmişinde Portekiz, Fransa ve Britanya’nın kısa sürelerle hakimiyet sağladığı
  Endonezya’da, Hollanda 350 yıl boyunca önde gelen sömürgeci güç oldu.
  Endonezya 1945’te II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte bağımsızlık ilan etti. Ancak
  Hollandalılar bu ilanı tanımadılar.
  1900’lü senelerin başlarından itibaren gün geçtikçe anti-emperyalist fikirlerin kuvvetlenmesi
  sonucu Hollanda sömürgeciliğine karşı, milliyetçilik ve bağımsızlık mücadelesi fiilen başladı.
  Bu mücadelenin önde gelen liderlerinden Ahmed Sukarno 1927’de kurulan Milliyetçi
  Partinin başkanı oldu. Milliyetçilik ve bağımsızlık hareketlerini yatıştırmak ve
  sömürgeciliğini devam ettirmek için Hollanda yerli halka idarede kısmen iştirak hakkı tanıdı.
  Fakat bağımsızlık isteyen milli güçler çok kanlı bir şekilde bastırıldı. Milli güçlerin
  liderlerinden Ahmed Sukarno ve arkadaşları yakalanarak 1933’ten 1942’ye kadar sürecek
  sürgüne gönderildiler.
  İkinci Dünya Savaşında Japonya, Endonezya’yı işgal etti. Japonya ülke halkının Hollanda’ya
  karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini güya destekledi. Bu ortamda Tokyo, toprak
  ağalarının, ticaret burjuvazisinin ve Müslümanlığın hakim olduğu Endonezya toplumunda
  hatırı sayılır söz sahibi olan İslamcı güçlerin desteğini alan Ahmed Sukarno gibi milliyetçi
  önderlerin hükumet kurmalarına da müsaade etti.
  BAĞIMSIZLIK ve ENDONEZYA KOMÜNİST PARTİSİ
  17 Ağustos 1945’te Japonların yenilgisini fırsat bilen Sukarno önderliğindeki milliyetçi
  güçler ülkenin bağımsızlığını ilan ettiler. Başlangıçta ülkenin adı “Endonezya Birleşik
  Devletleri”yken 1950‘de “Endonezya Cumhuriyeti” olarak değiştirildi.

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Öte yandan Hollandalı sosyalist Henk Sneevliet tarafından 1914’te, Indische SociaalDemocratische Vereeniging, ISDV (Endonezya Sosyal-Demokrat Birliği) adıyla kurulan ve
  daha sonra 1924‘te Partai Komunis Indonesia (PKI) adını alacak olan Endonezya Komünist
  Partisi, II. Dünya Savaşından sonra Japon işgalinin ardından siyaset sahnesine tekrar aktif
  olarak çıktı.
  Hollanda’dan bağımsızlığın alınması için yoğun faaliyet gösteren, vaktiyle Japon işgaline
  karşı birçok gerilla direnişi örgütleyen komünistler, ulusal lider Sukarno’yu
  düşündürmekteydiler. Sukarno, kendi konumunu tehdit eder gördüğü komünistlerden
  kurtulmak için bahane aramaktaydı. Ayrıca bağımsızlık isteyen muhafazakar kuvvetler ve
  ABD başta olmak üzere Sovyetler Birliği karşıtı Batılı ülkeler tarafından da komünistlerin
  güçlü varlığı rahatsız ediciydi.
  1948 yılında imzalanan Renville Anlaşması sonucu silah bırakan bazı komünist gerillaların
  varlığı Endonezya‘daki sağcı çevreleri ve güçleri rahatlatacak ve saldırıya geçmeye teşvik
  edecekti. Bazı silah bırkamayan gerilla birlikleri imha edilecekti. Ordu istihbaratının
  iddialarına göre Endonezya Sovyet Cumhuriyeti peşinde olan komünistler bir ayaklanma
  hazırlığı içerisindeydiler. İddiaları reddeden PKI kamuoyunu sükunete çağırsa da
  komünistlere karşı 31 Mart 1948’de yeni bir bastırma harekatı başladı. Bu sefer başta parti
  liderlerinden Musso olmak üzere, binlerce parti militanı öldürüldü ve 36.000 kişi tutuklandı.
  1950’li yıllarda PKI, Dipa Nusantara Aidit liderliğinde Endonezya cumhurbaşkanı Sukarno
  yönetiminin sömürgeciliğe ve Batıya karşı ulusal tutumunu desteklemeye başladı. Aidit
  liderliğinde PKI gittikçe büyüyecek, 1950 yılında 5.000 olan üye sayısı 1954 yılında
  165.000’e çıkacak, 1959 yılında ise rekor bir seviyeye, 1.5 milyona ulaşacaktı.
  PKI, 1956’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 20. Kongre’siyle birlikte Uluslararası
  Komünist Hareket’te baş gösteren ayrışım ve saflaşmada, Çin Komünist Partisi ve Mao’nun
  yanında yer alacaktı.[4]
  BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ, BANDUNG KONFERANSI
  Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Endonezya’da da siyasi çelişkilere asıl rengini veren
  itici güç enternasyonal arena olmuştu. 1950’lerin ortasına gelindiğinde, II. Dünya Savaşı
  sonrası dünya arenasını belirleyen üç ana kuvvet mevcuttu:
  İlkin bir tarafta ABD ve onun Batılı müttefiklerinin oluşturduğu “Özgür Dünya” (Asya ve
  Pasifik’te bu bloğun önde gelen güçleri Pakistan, Hindistan, Japonya, Filipinler, Avustralya
  ve Yeni Zellanda’ydı), öte yanda SSCB’nin başını çektiği Doğu Avrupa’daki Demokratik Halk

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Cumhuriyetleri’yle ve Asya’da Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte oluşan Sosyalist Blok. Bu iki
  bloğun dışında kalmayı tercih eden bir üçüncü kuvvet daha vardı. Bu da keza II. Dünya
  Savaşı’nda sayıları hiç de azımsanmayacak boyutlara varan Afrika ve Asya’da
  bağımsızlıklarını ilan etmiş eski sömürge ülkelerdi. Bu ülkelerin yöneticileri, aralarındaki
  nüanslara rağmen mealen şu ortak özelliğe sahiptiler: “Kapitalist üretim ilişkilerine evet
  ama yabancı askeri boyunduruğa hayır.” Daha sonra “Bağlantısızlar” adını alacak olan bu
  ülkeler 1955’te Ahmet Sukarno’nun öncülüğünde Endonezya’nın Bandung şehrinde bir
  araya gelecekti.
  Sukarno, bir yanda “Bağlantısızlar”ın liderliğine soyunmakta bir yanda Kızıl Çin ve SSCB’ye
  yakınlaşmakta ama öte yanda ise Batı bloğuna mensup ülkelerden krediler almaya da devam
  etmekteydi. Pragmatizmi ve oportünizmi ile bir hayli ünlü olan Sukarno çoktan ABD’nin
  radarına girmişti. Hindi Çin’inde Fransa’nın ağır yenilgi aldığı bir ortamda, ABD’nin gözü
  Vietnam üzerindeyken, Washington ve müttefikleri sıçrama tahtası konumundaki
  Endonezya’nın Sukarno pragmatizmine müsamaha gösteremez, “başına buyruk” hareket
  etmesine göz yumamazdı. Zira onlar açısından Endonezya öteden beri önemli bir hedefti.
  Daha 1953’te ABD başkanı Eisenhower “Vietnam’da Fransa’yı desteklemek için masraf
  etmek Endonezya üzerindeki denetimi korumanın en ucuz yoludur” diyordu. Ama bir yıl
  sonra Fransa’nın yenilgisi kesinleşince bu sefer ABD için önce Endonezya’yı sağlama almak
  için Vietnam’ı bizzat durdurmak öncelik kazanacaktı.
  İşte bu ortamda PKI, Sukarno’nun güdümlü demokrasi planlarını savunmuş ve onun aktif bir
  destekçisi olmuştu. 1955 seçimlerinde PKI oyların %16’sını almıştı. 257 koltuklu mecliste 39
  vekillik, 514 koltuklu senatoda ise 80 vekillik artık PKI’nindi.
  Şubat 1958’de Endonezya ordusu içerisindeki ABD yanlısı generaller ve sağcı partiler darbe
  girişiminde bulundular. Sumatra ve Sulawesi’de iktidarı ele geçiren güçler Endonezya
  Cumhuriyeti Devrimci Hükumetinin kurulduğunu ilan ederken komünistleri tutuklamaya ve
  öldürmeye başladılar. PKI ise darbenin boşa çıkartılması için Sukarno yönetiminin yanında
  yer aldı ve sonunda darbe bastırıldı. Ağustos 1959‘da ise ordunun PKI kongresinin
  toplanmasını engelleme girişimi başarısız oldu.
  Tüm bu süre zarfında devlet başkanı Sukarno’nun amentüsünü “Nasakom” sloganı
  belirliyordu. Yani, Nasionalisme (Milliyetçilik), Agama (Din), Komunisme (Komünizm). Pek
  tabii, Sukarno’nun pragmatizmini ve oportünizmini temsil eden bu slogan 1965’e kadar
  yaşanacak olan ulusal ve uluslararası çelişkilerin üzerini örtmeye yetmeyecekti.
  Kuşkusuz Endonezya toplumunu derinden sarsacak ve nihayetinde son derece kanlı bir

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  biçimde infilak edecek olan bu çelişkiler, linear değil bilakis çok daha kompleks bir şekilde
  gelişecekti.
  Dış politika da Endonezya’nın bu süre zarfında tayin edici çelişkisini, Westirian-Batı Gine
  sorunu belirlemekteydi. Endonezya bahsi geçen adaların kendisine ait olduğunu söylerken,
  Batı bloğunun önemli bir unsuru olan Hollanda da sömürgecelikten kalma “haklarında” ısrar
  etmekteydi. Batı bloğu açısından “yayılmacılık”, Doğu bloğu açısından ise “sömürgeciliğe
  karşı mücadele” olarak adlandırılacak Batı Gine sorunu özgülünde Endonezya, ilkin, Çin’e
  ve özellikle de Sovyetler Birliği’ne yanaşacaktı. 1954’ten itibaren Endonezya-SSCB
  ilişkilerinde bir “Aşk Baharı” yaşanacak ve hatta 1955-1965 arası SSCB paralarının en fazla
  aktığı ülkelerden biri Mısır diğeri ise Endonezya olacak ve Cakarta bu paraların büyük bir
  kısmını SSCB’den alacağı askeri mühimmata yatıracaktı.
  Bir başka çelişki ise hızla büyümekte olan nüfus ve merkez konumundaki Java Adası’yla
  kenar/çevre adalar arsında baş gösteren ekonomik dengesizlik ve tüm bunların beraberinde
  getirdiği huzursuzluklardı. 1950’de 80 milyon olan nüfus 1961’e gelindiğinde neredeyse 100
  milyonu buluyordu. Bu devasa nüfusun beslenmesi sorunu, Sumatra, Sulawezi ve Molukken
  adalarında merkezi Java Adası’nın üstten buyrukluğuna karşı biriken öfkenin patlamasına
  neden olmuştu. Söz konusu durum Endonezya’nın toprak bütünlüğünü tehdit etmekteydi.
  Batı Java başta olmak üzere kenar/çevre adalarda aşırı İslamcı gruplar da dahil olmak üzere
  çeşitli grupların önderliğinde ayaklanmalar baş göstermekteydi. 1958’de ABD, İngiliz ve
  Avustralya’nın lojistik desteğini alan Sumatra adasındaki askerlerin ayaklanması Sukarno’ya
  sadık kalan ordu tarafından bastırıldı. Bu durum Sukarno’nun Batı’ya daha fazla
  güvenmemesine ve Moskova’ya yakınlaşmasına neden oldu.
  1963’te “ilelebet devlet başkanı” ilan edilen, Sukarno, Batı ile Doğu blokları arasında
  yaşadığı keskin gelgitleri, ülke içerisinde de ordu ile komünistler arasında yaşamaktaydı.
  Sukarno aynı anda hem ordu ile komünistlere gözdağı vermekte hem de orduya, 1962’de iki
  milyon üyeye varan gücüyle PKI üzerinden adeta parmak sallamaktaydı.
  Bu arada Cakarta’yı, Moskova ve Pekin’in etkisinden kurtarmak umuduyla Washington’daki
  Kenndy hükümeti, New York Anlaşması için Hollanda ve Endonezya’yı 1962’de bir araya
  getirdi ve Batı Gine sorunun “çözümünde” ağırlığını Cakarta’dan yana kullandı.
  1963’te Sukarno, dış politikada arkasına aldığı bu rüzgarla, Singapur, Kuzey Batı Borneo,
  Kuzey Borneo, Brunay ve Malaya’nın Malezya Federasyonu adı altında, bir İngiliz “yeni
  sömürgecilik” projesi olarak gerçekleşmesine şiddetle karşı çıkmaya başladı. İşte tam
  burada ülke içerisinde birbirlerine karşı kullandığı iki gücü, ordu ve komünistleri,
  Endonezya’nın “milli çıkarları” bahsinde (farklı sebeplerden ötürü dahi olsa) bir araya

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  getirmeyi başardı.
  Fakat Malezya Federasyonu bahsinde yaşanan, İngiltere ve haliyle onun Batılı
  müttefiklerinin bir tarafı oluşturdukları çelişki Cakarta’nın tekrardan Pekin’e yanaşmasına
  neden oldu. Zira, Malezya, Tayland, Güney Vietnam, Filipinler, Tayvan, Güney Kore ve
  Japonya’dan oluşan bir “Anglo Amerikan Kuşağı”ndan Pekin de son derece rahatsızdı. Bu
  şartlar altında Sukarno’nun radikal değişiklikler içeren dış politikası 1965’te Endonezya’nın,
  Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkmasıyla ve “Cakarta-Hanoi-Pekin-Pyongyang Aksı”nın
  ilanıyla doruk noktasına ulaşacaktı.
  Bir yandan hem Batı kapitalizminin üretim ilişkileriyle, hem geleneksel, dini, kültürel ve
  feodal değerlerle, hem de tüm bunları muhafaza etmekle yükümlü bir silahlı güçle
  (Endonezya Silahlı Kuvvetleri) bir arada yaşamak isteyen ama aynı zamanda “bağımsızlığını”
  Batı’ya kaptırmamak için, güçler dengesini gözeterek, öte yandan komünist dünya ve onun
  Endonezya’daki temsilcisi PKI ile bir arada yaşamak isteyen Sukarno Politikası en geç 1
  Ekim 1965 günü dramatik bir biçimde çöktü.
  “ALLAH’IN LÜTFU” BİR DARBENİN YOL VERDİĞİ “KURTARICI” DARBE
  30 Eylül 1965’te, Başkanlık Sarayı’nın Muhafız Alayı komutanı olan Yarbay Untung
  liderliğindeki darbeciler Sukarno’nun devlet başkanlığını korumak ve kollamak amacıyla
  devlet radyosunu ele geçirip, Devrim Konseyi adına yönetime el koymakla kalmadılar, aynı
  zamanda 30 Eylül’ü 1 Ekim’e bağlayan gece, Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nin önde gelen 6
  generalini de infaz ettiler. İnfaz edilecekler arasında bulunan ama son anda darbecilerin
  elinden kaçmayı başaran yedinci general, Savuma Bakanı, General Nasution’du. 1 Ekim’de,
  saat 09-10 arasında başkent Cakarta’dan yaklaşık on kilometre uzaklıkta olan Halim Havva
  Üssü’nde, Sukarno ile yapılan pazarlıkların sonuç vermemiş olması darbecilerin yenildiğinin
  habercisiydi. Darbecilere karşı “kurtarıcı” darbe ise Batılı gözlemcilerin, “Özgür Dünya’nın
  Değerleri”nin Endonezya’daki güçlü garantörü olarak gördükleri Nasution’dan değil, o ana
  kadar adı sanı duyulmamış bir başka generalden, General Suharto’dan gelecekti. Evvela
  devlet başkanı Sukarno’nun yetkileri daraltılacak, sonra da en geç 12 Mart 1967’de
  görevinden azledilecekti. “Kurtarıcı” darbenin lideri General Suharto ise 1998’e kadar, yani
  31 sene iktidarda kalacaktı. Ona bu fırsatı, “resmi versiyona” göre ardında Pekin ve PKI’nin
  olduğu darbe verecekti.
  Son yıllarda açılan CIA belgeleri ise 1 Ekim’deki Suharto darbesinin, Batı bloğunca, özellikle
  de ABD tarafından desteklendiğini belgelemekteydi. Her halükarda 30 Eylül ila 1 Ekim 1965
  gecesi Cakarta’da yaşananlar –Endonezya’ya kilometrelerce uzaklıkta olsa da, geçmişte
  (belki bugün dahi) bir takım siyasi ve dini benzerlikleri barındıran- Türkiye Cumhurbaşkanı

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Erdoğan’ın, kendisine karşı 2016’da yapılan bir darbe girişiminine dair söylediklerini
  hatırlatmakta: “Bu darbe Allah’ın bir lütfu.”
  Endonezya’da 1 Ekim 1965’te yapılan “kurtarıcı” darbenin ardında ABD’nin ve onun
  istihbarat örgütü CIA’nın ne denli parmağının olduğuna dair bilgimiz bugün, 70’lere,
  80’lere, 90’lara ve 2000’li yıllara nazaran – kısmen açılan kimi ABD arşivleri ve yapılan bir
  dizi akademik, bilimsel çalışma sayesinde- artık biraz daha ileri bir boyutta fakat aynı şeyi
  Endonezya’daki soykırımı destekleyen diğer Batılı devletler için söylemek bir hayli zor.
  FEDERAL ALMANYA-ENDONEZYA İLİŞKİLERİ ve ŞAŞIRTICI SAYILAR
  Örneğin Federal Almanya’da –evet, arşivler büyük oranda açılmış olmakla birlikte- bu
  konuda yapılan çalışmalar bir elin beş parmağı kadar hem az hem de “tarafsızlık” adı altında
  oldukça taraflı. Bu taraflılığın iki boyutu var: Birincisi tamamen kapitalist emperyalizmden
  yana olmak ve onun (sadece dünyayı iktisadi olarak talan etmek değil aynı zamanda bunun
  gerekliliği olan açıktan askeri müdahale ve/veya üstü kapalı desteklerle darbeleri
  destekleme şeklindeki) zorunluluklarını kabul etmek, ikincisi ise, bu zorunlulukların
  beraberinde getirdiği kan ve gözyaşını ya görmemek ya da relative etmek (mesela herhangi
  bir ülkede bir gerilla hareketi şiddet uyguladığı için rejim ve onun düzenli ordusunun da
  uyguladığı şiddeti bir ve aynı kefeye koyup, eşitlemek gibi). Tabii böylesi bir tarih
  araştırmacılığı zorunlu olarak beraberinde partizanlığı, apolojistliği ve oportünizmi
  getirmekte ve böylesi bir tarihçilik, zorunlu olarak baskı ve sömürünün tarihine de suç
  ortaklığı yapmakta. Velhasıl, arşive girmek ve arşivden herhangi bir belge çıkartmak yetmez
  ve bu marifet değildir. Bilakis araştırması yapılan konuya dair belgeyi çıkartabilmek için
  tarihçinin doğru, bilimsel bir bakış açısına ve soyut düşünebilmesine velhasıl, doğru bir
  metod ve yaklaşıma ihtiyacı vardır.
  Mesela bir tarihçi, 1952’den itibaren Federal Almanya ile Endonezya arasındaki siyasi,
  iktisadi, askeri ve diplomatik ilişkileri barındıran belgeleri incelediğinde, her şeyden evvel,
  “nasıl oluyor da 2. Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Almanya bu kadar kısa sürede
  Endonezya örneğinde olduğu gibi bol keseden, bonkörce kredi dağıtabiliyor” diye
  sorabilmelidir.
  İzlediğimiz belgesellerde, 1945’te moloz yığınlarından geçilmeyen Almanya’ya ne olmuştur
  da bu kadar kısa sürede üçüncü dünyaya “para dağıtır” hale gelmiştir? Tüm bunların pek
  gurur duyulan “Moloz yığınları kadınları”yla veya “Alman disiplini”yle bir alakası olmadığı
  çok açıktır. Eğer bu ve benzeri soruları kendinize sormaya başlarsanız, o zaman karşınıza
  mesela, 1965’te (Dikkat edin! 2. Dünya Savaşı’ndan 20 sene sonra!) Federal Almanya’nın,
  Endonezya’da toplam 22 Endüstri, 18 Ticari ve 2 de nakliye şirketinin bulunduğunu

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  gösteren 17 Ağustos tarihli bir belge çıktığında, bunun sermaye ihracı karşısında, ucuz ham
  madde ve iş gücü anlamına gelebileceğine şaşırmazsınız. Endonezya devletinin veya
  Endonezyalı özel teşebbüslerin bu çok sayıdaki Alman şirketine ödeyeceği parayı
  sorgulamaya başlarsanız. Hatta Bonn’un Cakarta’ya verebileceği kredileri bile tahmin
  edebilirsiniz. İşte o zaman, mesela Federal Hükümet’in 19 Mayıs 1965’te aldığı
  Endonezya’ya 100 Milyon DM’lik “özel kredi” verme kararının[5] ve/veya 17 Mayıs 1968
  tarihli 50 Milyon DM’lık “Sermaye Yardımı Anlaşması”nın belgelerini dosyalarda bulmaya
  başlayınca[6], “Ne var bunda, ne olmuş yani? Bonn, 3. Dünya’ya yardım etmiş” deyip, tüm
  bu bağımlılık ve sömürü ilişkisini görmezden gelemezsiniz.
  Bir başka konuyu ele alalım.
  NAZİ GEÇMİŞİNE SAHİP DİPLOMATLAR ve ESKİ ALIŞKANLIKLARIN DEVAMI
  Mesela, Federal Almanya’nın Cakarta’ya atadığı büyük elçilere bakalım. 1952-1970 arası
  Cakarta’da görev yapmış Bonn temsilcilerinin, adı ister Werner Otto von Hentig, Helmut
  Allardt, Dietrich von Mirbach olsun veya Gerhart Weiz, Luitpold Werz ya da Hilmar Bassler
  olsun… Bahsi geçen diplomatların hepsinin 1933-1945 arası Nazi partisine (NSDAP) üye
  olmaları, 2. Dünya Savaşı boyunca Rippentrop’un dışişleri bakanlığında canla başla aktif
  görev yapmaları, 1945 sonrası Federal Alman Dışişleri Bakanlığı’nın öncü güçlerini
  oluşturmaları, basit, sıradan bir tesadüf olamaz. Aslında her birinin biyografisi kendi başına
  araştırma konusu olan bu diplomatların kariyerleri “Kahverengi” bir geçmişe dayansa da
  Bonn, bu gerçeği her seferinde reddetmiş ve kamusal alanda tartışma, her bir diplomatın
  NSDAP “üyesi miydi, değil miydi” sınırları içerisinde kalmıştı. Oysa biraz daha yakından
  bakıldığında bu diplomatlardan kiminin Nazi CV’sinde ya Müslüman dünya ya da Asya ile
  yakından alakalı oldukları görülecektir.[7] Bu nedenle Bonn’un kimi diplomatları, sahip
  oldukları ön bilgiler ve ilişkilerle, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip, Asya
  ülkesi Endonezya’ya yollamış olması da asla bir tesadüf değildi.
  Endonezya’da komünistlere karşı yapılan soykırımda Federal Almanya’nın parmak izlerini
  arşiv dosyalarında ararken insanın aklına mütemadiyen takılan soru şudur: Nasıl oluyor da
  56 milyon insanın ölümünden sorumlu, 2. Dünya Savaşı’nın baş müsebbibi Almanya [8], en
  ufak bir tereddüt dahi etmeden, adım adım “geliyorum” diyen soykırımı, öncesi ve sonrasıyla
  biliyor olmasına rağmen askeri mühimatla donatabiliyor ve başka yollarla da destekliyor?
  Mesela nasıl oluyor da 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın işlediği “Savaş Suçları” daha
  hafızalarda taptazeyken, Cakarta’daki elçiliğin askeri ateşesi Meyer 8 Ocak 1965’te (Dünya
  Savaşı’ndan 20 sene sonra), Bonn’daki savunma bakanlığına yazdığı raporda, Endonezyalı
  muhatabı Batı Java’daki birliklerin kumandanı İbrahim Adjie’nin, komünist partisinin

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  tepkisini ölçmek için, komünist partisi yanlısı 1400 plantaj işçisini derdest ettiklerini,
  bunlardan 400’nün daha sonra serbest bırakıldığını, geri kalanının da (dikkat! Burada “geri
  kalanı” derken bahsedilen 1000 kişinin) gömüldüğü bilgisinin kendisine anlattığını rahatça
  aktarabiliyor?[9]
  Aynı askeri ateşe midir, bilinmez ama 12 Ekim 1967 tarihli ve “Gizli” ibareli, Cakarta’daki
  Federal Alman Büyükelçiliği’nden Bonn’daki Federal Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen bir
  yazıdaki antikomünist ortaklık kendisini daha üst seviyede ve daha organize bir şekilde ele
  vermektedir:
  “Konu. : Endonezya Silahlı Kuvvetleri’yle ortak istihbari işbirliği
  Federal Savunma Bakanlığı’na yazdığı yazıyla Askeri Ateşe… Endonezya istihbarat
  subaylarının Federal İstihbarat Hizmeti’nce eğitilmelerini, hatta komünizme dair istihabarat
  alışverişini desteklemiştir.”[10]
  Tabii antikomünist ortaklık sadece istihbaratla sınırlı kalmayacaktı. Mesela Bonn’daki
  Dışişleri bürokratları, soykırımın tüm süratiyle devam ettiği 26 Ekim 1965’te, kendi
  aralarında yaptıkları bir değerlendirmede, Endonezya ordusuna “tabanca sapları”nın
  gönderilmesini şu sözlerle meşrulaştırabiliyorlardı:
  “Konu. Tabanca saplarının Endonezya’ya ihracı
  2 nedenden ötürü ihraca karşı endişe dikkate alınmamaktadır:

  1. ) Sipariş oldukça sınırlıdır.
  2. ) Şu anda komünist partisine karşı silah gücünü kullanan Endonezya ordusuna bahsi
   geçen dolaylı yardımı feragat ettiğimiz taktirde bu kabul edilemez.
   Tabanca saplarının Alman menşelini taşımamalıdır.” [11]
   Dikkatini buradaki askeri mühimatın ardında yatan siyasi desteğe değil de sadece tabanca
   sapına odaklayacak okuyucuyu şimdiden uyarmak gerekir. Zira dosyalar, soykırım esnasında
   Federal Almanya’nın Endonezya ordusuna sadece yolladığı “tabanca sapı”ndan ibaret
   değildir. Hatta bilakis “Made in Germany” kalitesindeki silah ve mühimat bilgileriyle dolu
   kimi dosyalarda 1933-45 döneminden devralınan jargonu okumak bile mümkündür.
   KALİTENİN ADI “MADE IN GERMANY”
   İşte onlardan sadece bir kaç tanesi:
  3. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  3 Aralık 1965’te, Endonezya’ya kredi dahilinde verilecek olan 3 adet gümrük sahil botu
  hakkında, Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının kendi aralarındaki bu
  yazışmada, botların verilmesinin önündeki Endonezya ile Malezya arasındaki ihitlaf
  engelinin kalkmakta olduğu müjdelenmekte. Fakat bunun da ötesinde gümrük sahil botları,
  komünistlere karşı başarılı mücadelesinin karşılığıymış gibi takdim edilmekte:
  “Endonezya Silahlı Kuvvetleri’nin komünist partisini sistematik imha etmesinin ardından ve
  hali hazırda Malezya hükümetiyle ilişki sağlandıktan sonra, Endonezya’daki siyasi
  değişikliklerle birlikte, Endonezya ile Malezya arasındaki gerginliğin de yumuşayacağı
  hesaba katılmalıdır.” [12]
  28 Ocak 1966’da, Federal Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Bölüm III’ün, müsteşara
  sunulmak üzere hazırladığı, Ferrostaal şirketince, 40 Milyon DM değerinde, ayda 2000 ton
  patlayıcı, 1100 km fitil ve 1,1 milyon patlayıcı kapsülü üretmek üzere Endonezya’da patlayıcı
  üretimi yapacak 15 yerin açılmasına dair izin talep eden bilgi raporu. [13]
  1 Şubat 1966’da Rheinstahl şirketinin, Endonezya ordusuna satılmak üzere Hücum Tankı
  Kanone için Federal Savunma Bakanlığı’na yaptığı başvuru [14], 8 Haziran’da Federal
  Dışişleri Bakanlığı’nın, Savunma Bakanlığı’na yazdığı “sakıncası yok” içerikli cevabı. [15]
  30 Haziran 1966’da Federal Ticaret Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı’nı, Fritz Werner
  Şirketi’nin, Endonezya’ya yollanmak üzere, Dynamit Nobel Şirketi’nden sipariş edeceği
  255.800 kg Nitrogliserin için onay verilmesine dair yazısına [16], 4 Temmuz’da Dışişleri
  Bakanlığı’nın Şube IB5 tarafından verilen “sakıncası yok” içerikli cevabı. [17]
  24 Temmuz 1968’de, Federal Ticaret Bakanlığı’nın Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı “ACİL
  MEKTUP”ta, Endonezya Ordusu’na gönderilmesi talep edilen 10. 000 adet Heckler und
  Koch yapımı “G 3” tüfeğinin, 27 Temmuz’da “Sakıncası yoktur” ibaresiyle Dışişleri
  Bakanlığı’nca onaylanmasını içeren belegeler. [18]
  12 Kasım 1968’de Federal Ticaret Bakanlığı’nın Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan, NATO seri
  numaralarının silineceği (“ohne NATO markierung”) 7. 62 mm’lik 20. 000 kurşunun
  Endonezya’ya gönderilmesini talep eden yazıya, Dışişlerinin 19 Aralık’ta verdiği “Sakıncası
  yoktur” cevabı. [19]
  SAVAŞTAN YENİK ÇIKSA DA YENİ ALMANYA’NIN ZORUNLULUKLARI
  Aslına bakılacak olunursa, kendisini, 2. Dünya Savaşı’nda yenilmiş Almanya’nın özdeşi
  olarak gören Federal Almanya Cumhuriyeti’nin, şimdi savaştan 20 sene sonra, Endonezya’ya

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  verdiği kredilerin ve sattığı silahların ardında bir zorunluluk yatmaktadır. Tayin edici soru,
  Bonn’un dünya çapında nerede mevzilendiği ve hangi dünya konjonktürünün ona atması
  gereken zorunlu adımları attırdığıdır?
  Cakarta’daki Federal Almanya Büyükelçiliği’nin 22 Aralık 1964 tarihli “Eylem Planı”
  protokolüne kaydedilen, “Endonezya, komünizmin Avustralya’ya kadar uzanması için ya bir
  sıçrama tahtası ya da bir bariyerdir. Bizim milli çıkarımız, Endonezya’daki temsiliyetimizi
  muhafaza etmektir ve bu belli sınırlılıkları olan mali doğallıkta bir kurban veriştir.
  Endonezya tayin edici bir test vakasıdır”[20] saptaması Bonn’un gerçek Endonezya
  siyasetini belirlemekteydi. “Soğuk Savaş” ortamında Batı ile Doğu arasında eklektik bir yol
  izleyen Sukarno’lu yıllarda Bonn-Cakarta ilişkisi inişli çıkışlı olmuş ama en geç 1 Ekim 1965
  kanlı darbesinin ardından Endonezya, komünizme karşı bir bariyer olduğunu artık ispat
  etmişti.
  Bu, içerisinde iktisadi ve siyasi (ve tabii böylece askeri) çıkarları barındıran öylesine bir
  ispattı ki, kendisini 27 Eylül 1966’da ABD Başkanı Johnson ile Federal Almanya
  Cumhurbaşkanı Erhard arasındaki görüşmenin protokolüne bile yansıtmıştı:
  “Başkan, kızının Almanya gezisinden adeta coşkuyla geri döndüğünü ve buluştuğu
  insanlardan da büyük bir hayranlık duyduğunu belirtmiştir. Başkan, birçok genç insanı
  tanıdığını, bir gece evvel müzik icrasında bulunan keman virtüözlerini tanıdığını ve şayet
  bunların öğrenci takası imkanına sahip olmaları halinde dünyanın bu insanlara hayran
  kalacaklarını belirtmiştir. Öte yandan ise gerek sayın Şansölye gerekse de kendi
  hükümetleri esnasında, Endonezya örneğinde olduğu gibi komünizmin büyük bir kayba
  uğradığını ama bunun yeterince kullanılmadığını dile getirmiştir. Burada yüz milyondan
  müteşekkil bir halk komünizm için heba olmuştur. Şayet dünya, komünizmin ilerlemekte
  olduğunu değil gerilemekte olduğunu görecek olsa o zaman Berlin’de de az tazyik olmuş
  olur. Komünizmin, Endonezya’dan uzak tutabilmesinin mümkün olup olmadığı bahsine
  gelinecek olunursa, bunun özgür dünyanın ne derece hızlı hareket edeceğine bağlı olduğu
  kanısındadır. Öğleden evvel Endonezya Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptığını, onun
  kendisine komünizmin defedildiğini ama iktisadi sorunların devasa olduğundan bahsettiğini
  aktardı. Endonezya hararetle bir iktisat planı hazırlamaktadır. Amerika bir dizi iktisadi
  destek, teknik yardım vermekte ve gıda maddesi yollamakta. Bizzat kendisi Endonezya
  Dışişleri Bakanı’na ülkesine daha başka kimlerin yardım ettiğini sormuş, o da özellikle
  makinalar yollayan Almanya’nın çok yardımcı olduğunu söylemiş. Başkan, sayın Şansölyenin,
  Alman endüstrisinin önde gelenleriyle birlikte ve hükümet yardımlarıyla şimdiki Endonezya
  önderlerine destek olacağını umut etmektedir.
  Sayın Şansölye ise, bu ülkenin başına komünizmi bela etmekle kalmayıp aynı zamanda

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  iktisadi düzensizliğe sokan Sukarno’nun artık her şeye kadir olamayışından bu yana pek
  tabii Almanya’nın da tavrının değiştiğini belirtmiştir ve kendileri artık arazinin daha büyük
  aktiviteler için hazır olduğu kanısındadır.
  Sayın Başkan, sayın Şansölye’nin belki de, Endonezya’ya ilgi duyan Alman ihracat
  firmalarıyla birlik olup, hükümet kredilerinin de verilmesini sağlayabilineceğini ve bunun bir
  hayli yardımcı olacağını belirtmiştir. Başkan böylelikle Almanya’nın Amerika ile birlikte
  durması halinde Amerika’ya yapılan tazyiklerin azalacağı kanısındadır. O zaman Amerika
  için de Almanya’da bulunmanın kolaylaşacağını zira böylesi ortak bir çalışmanın, Üçüncü
  Dünya’ya yardımda Almanya’nın Amerika ile omuz omuza durmakta olduğunu göstereceğini
  düşünmektedir.” [21]
  Tersinden “komünizme karşı mücadelede omuz omuza” diye de okunabilecek bu sözlerin
  pratikdeki anlamı Güney Doğu Asya’da ABD ve müttefiklerinin siyasi ve iktisadi çıkarları için
  Endonezya’da 1965’te başlayıp 70’lerin başına kadar komünistlere karşı sürecek bir sürek
  avı ve 2-3 milyon insanın hayatına mal olacak bir soykırımdı.
  BONN SOYKIRIMI BİLİYORDU!
  Federal Almanya Dışişleri Balkanlığı Arşivi’nde yapılan araştırma sonucu şimdi biliyoruz ki,
  Bonn, bu soykırımın öncesinde esnasında ve sonrasında, Endonezya ordusunun subaylarının
  Almanya’ya yolculuklarını finanse etmiş[22], Alman çıkarlarını Cakarta’da savunan
  bakanlara (oğullarını Almanya’da burs verip, okutarak) rüşvet vermiş [23], Endonezya
  İstihabaratının Almanya’da muhaliflerini takip etmeleri için müsaade etmiştir.[24]
  Bitmedi. Bonn, bu soykırımın başından beri neredeyse gün gün, kaç kişinin nerede, ne
  zaman öldürüldüğü de dahil olmak üzere bütün gelişmelerinden haberdardı.
  İşte örnekleri:
  Evvela, 25 Ekim 1965’te, Cakarta’daki Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin
  Askeri Ateşesi Meyer’in, “25. 10. 65’e kadar Askeri ve Askeri Siyasei Durumun Gelişimi”
  başlıklı raporundan, Endonezya Ordusu’nun, komünist partisine karşı bir “salam taktiği”
  başlattığını öğreniyoruz. [25]
  29 Kasım 1965’te, “İç Siyasi Durum” başlıklı 3 sayfalık raporunun bir yerinde Büyükelçi
  Werz diğerlerinin yanı sıra Bonn’a şu bilgiyi geçiyor: “… ordu tarafından gelen güvenilir bir
  enformasyona göre PKI şefi Aidit 21 Kasım’da Orta Java’ya bağlı Solo’da ordu tarafından ele
  geçirildi ve ertesi gün kurşunlanarak öldürüldü.” [26]

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  14 Aralık 1965 tarihli ve “Bu Senenin 1 Ekim’inden bu yana Endonezya Halkı’nın Kayıpları”
  başlıklı raporunda [27], Büyükelçi Werz, Bonn’daki üstlerine soykırımın ilk rakamlarını
  veriyor:
  “Ordu ve müslümanların komünistlere karşı mücadelesi, Cakarta’nın dışında inatla, hatta
  kısmen insanlık dışı bir acımasızlıkla sürdürülmekte” diye başlayan raporda devamla, “Gerçi
  devlet haber ajansı Antara, direniş gösteren komünistlerin derdest edilmesi ve
  öldürülmesine dair günlük bültenler yayınlamakta, ancak burada verilen rakamlar şu ana
  kadar önümüzde duran enformasyonların oldukça altında gözükmekte. Gerçek kayıp
  rakamları resmi verilerin çok çok ötesinde” denmekte ve ülkenin farklı bölgelerinden
  yapılan soykırımın ilk bilançoları sunulmaktadır:
  “Doğu Java: takriben 50. 000 Ölü (çoğu komünist)
  Orta Java: takriben 40. 000 Ölü (komünist ve komünist olmayan)
  Batı Java (Cakarta dahil olmak üzere): takriben 10. 000 Ölü (büyük çoğunluk komünist)
  Kuzey Sumatra: takriben 20. 000 Ölü (büyük çoğunluk komünist)
  Açe: takriben 3.000 Ölü (sadece komünist)
  Madura: takriben 2.000 Ölü (sadece komünist)
  Bali: takriben 3.000 Ölü (çoğu komünist)”
  Büyükelçi Werz’in 1 Ekim ile raporun yazıldığı 14 Aralık 1965’e kadar ki süre zarafı için
  verdiği rakamların toplamı 128.000’dir. Buna göre en geç 14 Aralık 1965 tarihi itibariyle
  Federal Almanya Cumhuriyeti, Endonezya’da komünistlere karşı yapılmakta olan
  soykırımdan tamamen haberdardır.
  Hatta o kadar haberdardır ki, 17 Aralık 1965’te Bonn’daki Dışişleri Bakanlığı’nın müsteşar
  ofisince kaleme alınan, Darbeci generallerden Sukendro’nun Bonn’a yaptığı ziyareti
  “Endonezya’daki Durum” başlığı altında kaleme döken yazıda, Werz’in rakamları tekrar
  edilmekle kalınmaz, üstüne üstlük 1933-1945’e ait jargonla aynen şu cümle kurulur:
  “…Atjeh ve Madura’da komünist partisinin tamamen kökü kurutuldu…” [28]
  “SİYASİ ÇİZGİNİN TAYİN EDİCİLİĞİ HER ŞEYİ BELİRLER” (MAO)

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Endonezya’da 1965’te başlayıp 1970’e kadar süren soykırımın birinci dereceden sorumluları
  emperyalistler ve onların uşağı faşist Endonezya silahlı kuvvetleri ve gerici hakim
  sınıflarıdır. 2-3 milyon insanın hayatına mal olan soykırım, her ne kadar daha sonra dünyada
  yaşanan baş döndürücü olumlu gelişmelerin ve zaferlerin (mesela Çin’de Büyük Proleter
  Kültür Devrimi’nin, başta Vietnam olmak üzere dünyanın dört bir yanında patlak veren
  ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerinin) gölgesinde kalsa da uluslararası komünist
  hareket açısından ağır bir yenilgi olmanın ötesinde, etkisi bugünlere dek uzanan muazzam
  bir moral kırıklığına da neden olmuştur.
  Lafı hiç dolandırmadan söylemek gerekirse, bu ağır siyasi ve ideolojik yenilginin birincil
  sorumlusu PKI’dir (Endonezya Komünist Partisi). Şimdi serinkanlıca PKI’nin bu ağır
  yenilgide oynadığı tayin edici rol üzerinde durmanın tam zamanıdır.
  Soykırıma giden yolun tehlike dolu taşları düşman (emperyalistler ve gerici Endonezya
  hakim sınıfları) tarafından döşenirken, aynı yolun siyasi ve ideolojik açıdan cazibeli, baştan
  çıkarıcı diğer taşları da maalesef PKI’nin yanlış çizgisi tarafından döşenmiştir.
  PKI, Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Eylül 1966’da kaleme aldığı “özeleştiri”nin bir yerinde
  şöyle demektedir:
  “1951’den sonraki dönemde, subjektivizim yavaş yavaş artarak büyümeye devam etti ve
  uluslararası komünist hareketin içindeki modern revizyonizmin nüfuzuyla kaynaşan sağ
  oportünizmin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu, PKI’nin bu dönemde yaptığı hataların esas
  niteliğini meydana getiren sağ oportünizmin kara çizgisiydi.”[29]
  “Özeleştiri” bahsi geçen “kara çizgi”den kaynaklanan “üç etken”e dikkat çeker ve sırasıyla
  bunların neler olduğunu saptar.
  PKI’ye göre “birinci etken”: parti yönetiminin eleştiri özeleştiriye açık olmaması, bilakis her
  türlü eleştiriyi bastırmasıdır.
  “İkinci etken” ise şöyle tarif edilir: “Burjuva ideolojisinin iki kanaldan, biri Parti milli
  burjuvaziyle olan ilişkiler yoluyla; ötekiyse, Parti resmi ve yarı resmi kuruluşlarda bazı
  mevkiler elde ettikten sonra Parti kadrolarının özellikle yönetimin burjuvalaşması yoluyla
  Partiye sızmasıydı. Merkezdeki ve bölgelerdeki resmi ve yarı resmi kuruluşlarda bazı
  mevkileri işgal eden Parti kadrolarının artan sayısı, ‘burjuvalaşmış işçiler safı’nı yarattı ve
  bu da ‘reformculuğa giden esas yolları’ oluşturdu.”
  “Üçüncü etken”i ise “barışçıl yol” ve “parlamenterizm” olarak belirtildikten sonra

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  “özeleştiri” bunların kökenini şöyle izah eder: “Modern revizyonizm, partimize, Beşinci
  Merkez Komitesi’nin Dördüncü Genel Toplantısı’nın Sovyetler Birliği Komünist Partisi
  (SBKP) 20. Kongresi’nin çizgisini destekleyen bir raporu eleştirmeksizin onaylaması ve
  ‘sosyalizme parlamenter yollardan barış içinde ulaşma’ çizgisini PKI’nin çizgisi olarak kabul
  etmesiyle sızmaya başladı. Modern revizyonizmin özelliklerinden biri olan bu ‘barışçıl yol’,
  Parti Tüzüğüne aşağıdaki maddeyi kabul eden PKI Altıncı Milli Kongresi tarafından bir kere
  daha onaylandı: ‘Sosyalizme geçiş aşaması olarak demokratik halk sistemine, Endonezya’da
  parlamenter bir şekilde barışçı yollardan ulaşma ihtimali vardır. PKI, bu ihtimali
  gerçekleştirmek için sebatla mücadele eder.’ Bu revizyonist çizgi, PKI’nin Yedinci Milli
  Kongresi’nde daha da önemle belirtildi ve Partimiz, SBKP 20. Kongresi’nden bu yana SBKP
  yönetiminin izlediği modern revizyonizm yolunu çoktan fark ettiği halde katiyen çizgisini
  düzeltmedi.” [30]
  “Özeleştiri” ilerleyen sayfalarda bu “üç etkeni” tek tek açmaya çalışır. Özellikle parti
  önderliğinin Ahmet Sukarno’ya ve onun iktidarına adeta körü körüne bağlılığının hikayesini
  ve sonuçlarını şöyle anlatır:
  “Özeleştiri, Parti yönetiminin ‘Endonezya Cumhuriyetinde, iktidarın iki yönü teorisi’ni ortaya
  koyuşu ile Marksist-Leninist devlet öğretisinden sapmanın doruğa vardığını belirtmektedir.
  ‘İki yön teorisi’, devlet ve iktidarı şöyle görüyordu: ‘Cumhuriyet’in iktidarına bir çelişme
  olarak bakıldığında, Cumhuriyet iktidarı, iki zıt yön arasında bir çelişmedir. Birinci yön,
  halkn çıkarlarını temsil eden yöndür (bu, Başkan Sukarno’nun PKI ve diğer halk grupları
  tarafından desteklenen ilerici tavır ve siyasetinde tezahür eder). İkinci yön ise halk
  düşmanlarını temsil eden yöndür (bu, sağ kanat güçlerinin ve iflah olmazların tavır ve
  siyasetlerinde tezahür eder). Şu anda halkın yönü esas yön haline gelmiş ve Cumhuriyet
  iktidarında önder duruma geçmiştir.’
  ‘İki yön teorisi’ açıkça oportünist ya da revizyonist bir sapmadır. Çünkü ‘devlet kendisine zıt
  olan sınıfla uzlaşması mümkün olmayan belli bir sınıfın hakimiyet organıdır’ diyen
  Marksist-Leninist öğretiyi inkar etmektedir. Endonezya Cumhuriyeti’nin hem halk, hem de
  halk düşmanları tarafından ortaklaşa yönetileceği düşünülemez.
  Özeleştiri, oportünizm batağında yüzmekte olan Parti yönetiminin ‘halkın yönü’nün esas yön
  haline geldiğini ve Cumhuriyet’in iktidarında hegemonyayı eline aldığını iddia etmiş
  olduğunu belirtmektedir. Sanki Endonezya halkı bir halk iktidarının doğuşuna yaklaşıyordu.
  Parti yönetimi, milli burjuvazinin iktidardaki güçlerini gerçekten ‘halkın yönü’ saydığı için,
  bu ‘halkın yönü’nün savunulması ve gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı.
  Parti yönetimi milli burjuvazinin çıkarlarıyla tamamen kaynaşmıştı. Parti yönetimi; milli

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  burjuvaziyi Cumhuriyet’in iktidarındaki ‘halkın yönü’, Başkan Sukarno’yu da bu yönün
  önderi olarak görmekte, hatalı bir şekilde milli burjuvazinin yeni tipte milli demokratik
  devrime önderlik edebileceğini kabul etti. Bu, tarihi zorunluluğa ve tarihi gerçeklere
  aykırıdır.” [31]
  Dünya komünist hareketinin o gün içerisinden geçtiği süreç, komünist partilerinin
  revizyonizmle komünizm arasındaki mücadelede yaşadıkları kimi yalpalamalar ve kopuşlar
  göz önünde bulundurulacak olunursa, Endonezya Komünist Partisi tarafından 1966’da
  verilen bu “özeleştiri”, içerdiği tahliller ve hatalara ilişkin yaptığı saptamalar bakımından
  son derece önemli bir ihitiva içermektedir.
  Zira bu “özeleştiri”nin bakış açısıyla Endonezya Komünist Partisi silahlara sarılıp,
  Endonezya halkına demokratik bir devrimde önderlik edebilmiş olsaydı, her şey bir kenara
  bugün Endonezya’da girdabına başta gençlik olmak üzere temel halk kitlelerini çekmiş bir
  Cihadizm’den ve/veya Siysal İslamcı anafordan bahsediyor olmayacaktık.
  Fakat burada “özeleştiri”nin göremediği (görmek istemediği) ve değinmediği ciddi sorunlar
  üzerinde de durmak gerekmektedir. Endonezya devrimine ve kendilerini feda etmiş
  milyonlarca Endonezya’lı devrimciye, komüniste ve tabii dünya komünist hareketine karşı
  sorumluluğun bir gereği olarak, bugünden geriye dönüp baktığımızda “özeleştiri”nin o gün
  bile belli bir miktarda “milliyetçilik” ve ekonomizm (sadece bilinen, klasik anlamda Trade
  Union’cu değil aynı zamanda kitlelerin en geri düşünce ve duygularına hitap etme
  anlamında da) barındırdığına, genel olarak din ve özel olarak Siyasal İslam’la ciddi şekilde
  cebelleşmekten kaçındığına tanık olmaktayız.
  Peki bu nereden kaynaklanmaktadır? Bu, hakikaten üzerinde durulması gereken son derece
  öğretici derslerin çıkartılabileceği bir husustur.
  Özellikle de Başkan Mao önderliğindeki Çin Devrimi’nden ediğindiğimiz tecrübelerden
  bliyoruz ki, ezilen ülkelerde, ulusu temsil etmekte ısrarlı olan ve kendilerine “komünist”
  diyen insanların, komünist partisine gelmelerinin başlıca nedenleri vardır. Emperyalist mali
  sermayenin mevcudiyeti, onun dizayn ettiği kapitalist ve bazen de yarı-feodal toplumsal
  ilişkiler ve bunların kurumu olan devlet aygıtının cebri; bu, kendilerini “komünist” gören
  insanları komünist partisinin safına iter. Ulusu temsilen yola çıkan “komünist”, sadece bu üç
  belayı hedef alır. Ülkesinin geri kalmışlığını bu güçlere fatura eder ve her ne kadar sözde
  “sınıfsız topluma varmak için proletarya diktatörlüğü ve sosyalizmden” bahsetse dahi yine
  de ve özünde sadece memleketinin müreffeh olmasını ister. İdeolojik ufku, doğal olarak
  burjuva demokrasisinin ötesine geçemez. Kızıl bayrak sallasa bile onun gönlünde yatan
  aslında 1789’da kalmış burjuva Fıransız Devrimi’dir.

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Bu tür bir “komünist”, toplumsal üretim ile şahsi gasp çelişkisi üzerine bina edilmiş
  toplumsal yapıyı ne devrim öncesi, ne devrim anı, ne de sonrasında, zinhar, kökten
  değiştirmeye (transformasyona) yanaşır. Genellikle “Batı’ya öykünen” bu insanların,
  hakikaten komünist bir dünya inşa etme dertleri yoktur. Tersine onların gönüllerinde yatan,
  gerçekten, 1789’da kalmış burjuva Fransız İhtilalidir. İşin daha da ilginç tarafı, burjuva
  devrimini tamamlayamamış, emperyalizm öncesi kapitalizmi yaşamamış ülkelerin hem
  hakim sınıfları, hem de ulusu en iyi temsil etmek iddiasında ve derdinde olan ‘komünistleri’,
  kapitalist medeniyete, moderniteye muazzam bir heves ama aynı zamanda da müthiş bir
  kıskançlık beslerler. İnsana değil, makinalara önem verirler. Kitlelerin yaratıcılığına,
  dünyayı onların değiştirebileceğine inanmadıkları içindir ki, kendilerini “modernite”nin
  misyonerleri olarak da görürler. İlginçtir, Endonezya Komünist Partisi, ortağı olduğu Ahmet
  Sukarno hükümetinin idaresi altında, Endonezya’da hangi ürerim ilişkilerinin, bütün bir
  toplumu belirlediğini sorgulamamış, üstelik bir de hem Batılı emperyalistlerin hem de
  Sovyet revizyonizminin Endonezya’ya yapacakları yatırımları, verecekleri kredileri vs.
  destemekle kalmamış, pazarlık etmekten de çekinmemiştir.
  Meselenin tuhaf ve acılı diğer bir yüzü şudur ki, bütün bu ideolojik ortak paydaları
  paylaştıktan sonra, ulusu en iyi temsil ettiğini iddia eden “komünistler”, hasımlarını ister
  yensinler, isterse yenilsinler; çelişki bir müddet sonra tersine döner. Evet, “ayaklar, baş
  olur” ve “eski tas eski hamam” yeni başlar ve yeni ayaklarla temsil edilmeye devam eder.
  İşte bu bağlamda, provakatif düşünülecek olunursa, yanlış bir dünya görüşüyle, kendi
  başına iktidar olmakla, hasmının yanında bakan koltuğuna sahip olmak arasında artık hiçbir
  fark kalmaz. “Özeleştiri”nin zinhar değinmediği ve Endonezya Komünist Partisi’nin
  kopamadığı önemli nokta da burasıdır. Oysa, dünyanın neresinde olursa olsun, gerçek
  komünistler, kapitalist toplumdan köklü bir kopuşu hakikaten arzu ediyorlarsa Marx’ın, “bu
  sosyalizm, devrimin sürekliliğini; tüm sınıf ayrılıklarının kaldırılmasına, bu sınıf ayrılıklarının
  dayandığı tüm üretim ilişkilerinin kaldırılmasına, bu üretim ilişkilerinin karşılığı olan tüm
  sosyal ilişkilerin kaldırılmasına, bu sosyal ilişkilerin sonucu olan tüm fikirlerin
  devrimcileşmesine zorunlu geçiş noktası olarak proletaryanın sınıf diktatörlüğünün ilanıdır”
  sözünü temel almak zorundadırlar. Maalesef yaptığı “özeleştiri” ile içinden geçtiği
  sorunların bir şekilde farkında olduğunu gösteren, ileriye doğru bir ilerleme kaydetmek
  isteyen Endonezya Komünist Partisi’nin, yine aynı “özeleştiri”ye rağmen Marx’ın bu
  sözlerini temel almadığı açıktır.
  Mesela “Özeleştiri”nin cebelleşmekten kaçındığı önemli bir husus, Cihadizm ve Siysal
  İslam’dır. Tabii ki, 1960’larda Endonezya’daki Siyasal İslam bugünle kıyaslanmayacak
  oranda dünya çapında daha az popülerdi ve tabii ki, o günün dünya konjonktüründe Siyasal
  İslam, başka ülkelerde olduğu gibi (mesela Türkiye’de ve Pakistan’da) açıktan, “ortak

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  düşman Komünizme karşı” ABD ve diğer Batılı emperyalistlerle aynı mevzideydi.
  Nihayetinde Endonezya örneğinde olduğu gibi, CIA kontrolündeki General Suharto darbesi
  ve soykırımında İslamcı gruplar, yaptıkları ajitasyon ve propagandayla en geri kitleleri
  kışkırtmakta başı çekmiş, talan, tecavüz ve kitlesel kıyımlarda birinci derecede aktif rol
  almışlardır. [32]
  Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da, Komünist Partisi kurulduğu
  ilk yıllardan itibaren, özellikle Hollanda sömürgeciliği altındaki yıllarda, Müslüman
  cemaatler ve topluluklarla bir hayli iç içe geçmişti. Endonezya Komünist Partrisi’nin içinden
  çıkıp geldiği Endonezya Sosyal-Demokrat Birliği, sömürge karşıtı Sarekat İslam (İslami
  Birlik) ile ortak mücadele kararı almıştı. Daha sonra 1924’te Endonezya Komünist Partisi
  adını alacak örgütün önde gelen teorisyenlerinden ve Komintern delegesi Tan Malaka,
  1922’de katıldığı Komünist Enternasyonal’in 4. Kongresi’nde yaptığı “Komünizm ve Panİslamizm” başlıklı bir konuşmada şöyle diyecekti:
  “1921 yılına kadar bu hareketle [Sarekat İslam] işbirliği içinde çalıştık. 13.000 üyeden
  oluşan partimiz bu halk hareketi içerisine girdi; ve burada propagandasını yürüttü. 1921
  yılında Sarekat İslam programımızı benimsemede başarılı oldu…” [33]
  Malaka aynı konuşmasında “başarının” boyutlarını şu “somut” örneklere dayandırıyordu:
  “Biz halk toplantılarında onlara şöyle seslendik: ‘Müslüman mısınız? – Evet mi, hayır mı?
  Tanrı’ya inanıyor musunuz? – Evet veya hayır? Buna nasıl cevap verdik? Tanrı’nın
  huzurunda bir müslüman olarak durduğum zaman ‘evet’ dedim; ancak Tanrı’nun huzurunda
  bir müslüman olmadan durduğum zaman ‘hayır’; çünkü Tanrı insanlar arasında birçok
  şeytan olduğunu söyledi. Böylece biz elimizde Kur’an ile onların liderlerini yenilgiye
  uğrattık; ve geçen yıl kongremizde bizimle işbirliği yapan üyeleriyle birlikte Sarekat İslam
  liderleriyle mücadelemiz oldu.” [34]
  Endonezya komünistlerinin İslam’ı ve onun kutsal saydığı kitabı, Kur’an’ı sahiplenme
  hevesleri Tan Malakam sonrasında da yıllar boyu devam edecekti.
  Ve ne hazindir ki, Endonezya Komünist Partisi’nin kitleler içerisinde bilimsel, komünist,
  aydınlatıcı ve dönüştürücü mücadele yerine, dinle uzlaşma ve hatta daha da kötüsü dinle
  komünizmi aşılama arzusu, komünist partisini destekleyen milyonları soykırımda, Siyasal
  İslamcıların kırımına karşı zayıf ve güçsüz bırakmakla kalmayacak, aynı zamanda bu yanlış
  çizgi sanki çok iyi bir şeymiş gibi, günümüzde, hala dini (İslam’ı) komünizmle aşılamaya
  çalışanlar tarafından övgüyle bahsedilen ve örnek gösterilen bir “sol” siyaset olacaktır. [35]

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  Öte yandan Endonezya Komünist Partisi’nin de bir parçası olduğu uluslararası komünist
  hareketin, neredeyse 150 yıllık tarihinin hem başarılarını ama hem de tali plandaki
  antibilimsel hata ve tecrüblerini sentezleyerek, yeni komünizmi inşa eden Bob Avakian’ın
  Endonezya devriminin yenilgisine dair yaptığı saptamalar (ki Avakian bu konuda kalem
  oynatmış yegane komünist önderdir) gelecekte komünistlerin aynı hataları tekrar
  etmemeleri için sadece bir uyarı değil ama aynı zamanda adeta bir kutup yıldızını temsil
  etmektedir:
  “Ne yazık ki, Endonezya Komünist Partisi’nin bir yandan devrimci bir değişim arayışında
  olan, bir yandan da yerleşik devlet yapıları içindeki parlamenter araçlarla faaliyet
  yürütmeye çalışan –komünizm ve revizyonizm karışımı- eklektik bir çizgisi vardı.
  Endonezya Komünist Partisinin stratejisindeki temel sorun, devletin özellikle de ordunun
  yapısının değişmemiş olmasıydı. Parlamento büyük ölçüde milliyetçiler ve komünistlerden
  oluşuyordu ancak devlet hala gerici sınıfların elindeydi. Suharto ve diğer gerici güçler devlet
  üzerindeki kontrolleri asla kırılmadığı, kontrolünü devam ettirdikleri eski devlet aygıtı asla
  bozulmadığı ve yok edilmediği için, CIA ile beraber ve onun yönetimi altında çalışarak
  korkunç sonuçlarıyla birlikte bu kanlı darbeyi gerçekleştirebildi.”
  Çin Komünist Partisi üyelerinin anlattığı bir başka anekdot çok çarpıcı ve dokunaklıdır.
  Şükrani’nin [Sukarno] yanında taşıdığı bir asasının olduğunu, onunla karşılaşan Çinli
  memurlar, ‘Bu asayı niçin taşıyorsun?’ diye sorduğunda Şükrani’nin, ‘Bu asa devletin
  gücünü temsil eder’, diye yanıtladığını anlattılar. Bunu aktaran Çinli yoldaşlar hikayeyi şöyle
  özetlediler: ‘Darbeden sonra Şükrani’nin hala asası vardı, onu muhafaza etmesine izin
  verdiler ama artık devlet gücüne sahip değildi’.” [36]
  Dipnotlar:
  [1] Bahsi geçen eserin orijinal başlığı şöyledir: Endonezya Halkının Faşizme Karşı Mücadele Tecrübesi,
  Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1975.
  [2] Bertolt Brecht, Hakikatı Yazmak – Beş Zorluk, 1935
  [3] Bkz. Tömmel, Florian Till, Bonn, Jakarta und der Kalte Krieg, De Gruyter, Berlin/Boston, 2018, s. 242,
  dipnot: 605.
  [4] Uluslararası Komünist Hareket’in tarihinde oldukça önemli bir ayrışımı beraberinde getiren bu tarihsel
  süreç başlı başına ayrı bir yazının konusudur ancak okuyucunun sadece fikir sahibi olması açısından (özellikle

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  de bu ayrışım sonrasına denk gelen Endonezya’daki soykırımda, Moskova ve Doğu Berlin’in neden PKI’i
  “maceracı” ve “‘sol’-sekter” değerlendirdiğinin anlaşılması açısından) şu ana hatlara değinmekte fayda vardır:
  W. Stalin sonrası Sovyet yöneticileri sosyalist toplumda kapitalist dünyayı akla getirecek, “kar yapmak” ve
  “zengin olmak” gibi birtakım kökten, devrim öncesine dönen hamleler gerçekleştiriyorlardı. Öte yandan ise
  “dünya devrimi” sloganının yerini çoktan, “emperyalizm”le “Barış İçinde Yarış ve Barış İçinde Geçiş” veciz
  sözü almıştı.
  Çin Komünist Partisi’nin lideri Mao Zedung ise tüm bu kapitalizmle sosyalizmin karıştırılıp, bulamaç halini
  almasını “Gulaş Komünizmi” olarak tasvir ediyor ve eleştiriyordu.
  [5] Bkz. AA PA: B 37. REF IB5 173
  [6] Bkz. “Runderlass Aussenwirtschaft Nr. 32/68, Vom 10. Juli. 1968”, AA PA: B 57. REF. 405/IIIA4 104
  [7] Mesela, 1952’de Federal Almanya’nın, Endonezya’ya ilk yolladığı büyükelçi Werner Otto von Henting,
  Nürnberg Savaş Suçluları Mahkemesi’nde yargılanması gereken Kudüs eski Müftüsü, Hacı Emin el Hüseyni’ye
  6 Mayıs 1945’te, Berlin’den kaçışında Alman Dışişleri yetkilisi olarak refakat etmişti. Henting’in El Hüseyni ile
  olan dostluğu savaştan sonra, Cakarta’da büyükelçilik yaptığı dönem de sürmüştü. 1954-58 arası Cakarta’da,
  Bonn’u temsil eden Helmut Allardt’ın, 1935-1940 arası bir başka Müslüman ülke olan İran’da diplomatlık
  yapmış olması; 1966-1968 arası Almanya’nın Endonezya’daki büyükelçiliğine getirilen Kurt Lüdde-Neurath’ın
  ise 1939-1941 arası Tokya’da ateşe olarak bulunması ve 1968-1970 arası büyükelçilik görevini devralan
  Hilmar Basler’in, 2. Dünya Savaşı’nda, Doğu Asya’daki Nazi propagandasından sorumlu olması kati surette göz
  ardı edilmesi gereken gereksiz detaylar değildir.
  [8] Bu kimlerine göre isabetli ve hakaniyetli bir tespit olmayabilir. Fakat şayet, Federal Anayasa
  Mahkemesi’nin 31 Haziran 1973 tarihli kararında, “Federal Almanya Cumhuriyeti demek ki Alman
  İmparatorluğu’nun ‘hukuki devamı’ değil bilakis, bir devlet olarak ‘Alman İmparatorluğu’ devletiyle özdeştir…”
  (BverfGE 36, 1, s. 16) denilerek, geçmişle bu denli bir özdeşlik kuruluyorsa, o halde özdeş olunan devlet
  tarafından 56 milyon insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı’ndaki tarihsel sorumluluğu da üstelenmesi
  zorunlu değil midir?
  [9] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 169 A (abç)
  [10] Bkz. AA PA: B 130 VS-REG 903
  [11] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [12] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 173 (abç)
  [13] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  Burada Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Bölüm III”ün 15 patlayıcı üretim yerinin onaylanması için yaptığı siyasi
  değerlendirmenin hemen başında şu saptamaye yer verilmesi son derece dikkat çekicidir:

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  “Endonezya’da ordu, komünistlere karşı oldukça başarı elde ettiği için, şu ana kadar dış politik hedeflerin
  oradaki hükümetçe artık aynı kararlılıkla takip edilmeyeceği hesap edilebilir. Bunun da ötesinde, ordunun
  siyasi ve iktisadi istikrarı sağlamak için verdiği çabanın desteklenmesi de bizim çıkarlarımız dahilindedir.”
  22.2.1966, AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [14] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [15] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [16] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [17] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  Onay yazısının bir yerinde Dışişleri bürokratlarının şu sözleri gayet çarpıcıdır:
  “Bir reddediş Alman-Endonezya ilişkilerinin zorlanmasına neden olabilir ve pratikte yıkıcı güçlerin yararına
  olur.”
  [18] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [19] Bkz. AA PA: B 57 REF. 405/IIIA4 122
  [20] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 171 B
  [21] Bkz. Gespräch des Bundeskanzlers Erhard mit Präsident Johnson in Washington, 27. September 1966,
  [Federal Şansölye Erhard ile Başkan Johnson’un 27 Eylül 1966’da Washingtondaki görüşmeleri] in: Akten zur
  Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, hg. im Auftrag des Auswärtigen Amtes vom Institut für
  Zeitgeschichte, München 1997, Dok. 302, S. 301 f.’in içinde.
  [22] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 176, 2 Mart 1965 tarihli büyükelçi Werz’in Federal Savunma Bakanlığı’na
  yazdığı, 3 Endonezyalı generalin seyahat masraflarının üstlenilmesine dair telgraf.
  [23] Bkz. AA PA: B 130 VS-REG 2586 A, 21 Nisan 1966’da Cakarta’daki Federal Alman Büyükelçiliği,
  Bonn’daki Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı telgrafda, Endonezya Dışişleri Bakanı Adam Malik’in oğluna burs
  verilmesini talep ediyor. Ve 2 sayfalık telgrafın bir yerinde aynen şöyle söyleniyor: “…1965’de Malik’in, şahsen
  bizim çıkarlarımızı kabinede en zor pozisyonda savunurken, 1965’de Malik’e oğlu için verdiğimiz burs sözünü,
  şimdi hükümet içerisinde eriştiği kilit pozisyondan ötürü haydi haydi yerine getirmek zorundayız.”
  [24] Bkz. Bkz. AA PA: B 130 VS-REG 2586 A, 10 Ekim 1967’de Federal İçişleri Bakanlığı’nın, Savunma
  Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’na ve Başbakanlığa yolladığı, “Endonezya İstihabaratı’nın Federal Almanya’da
  hayata geçirmek istediği faaliyet” başlıklı mektubu.
  [25] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 170
  [26] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 170

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  [27] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 170, Ayrıca Büyükelçi Werz’in raporunda devamla “ABD Büyük Elçiliği’ne göre
  Java’da öldürülenlerin sayısı 100.000’i bulmaktadır…Ansor (Müslüman Gençlik Örgütü Lideri) bir konuşma
  esnasında Doğu Java’daki sayıyı, 70.000 olarak telafuz etmiştir…Güvenilir kaynakların verdiği bilgiye göre
  Kuzey Sumatra’da sadece komünistlerden oluşan ölü sayısı 2000’dir… Yerel bir Bali gazetesine göre Negara’da
  öldürülen insan sayısı 1506’dır…Cakarta’da tutsak edilen komünistlerden 2000’i öldürülmüştür…” şeklinde
  bilgileri de bulmak mümkündür.
  [28] Bkz. AA PA: B 37 REF. IB5 172, (abç)
  [29] Bkz, Endonezya Halkının Faşizme Karşı Mücadele Tecrübesi, Aydınlık Yayınları, İstanbul, 1975, s. 23
  [30] Age, s. 23-24.
  [31] Age, s. 30-31. (Vurgular orijinalde böyle)
  [32] 11 Ekim 1965’te (Nr. 1214/65-), Cakarta’daki Federal Alman Büyükelçiliği’nin Bonn’daki Dışişleri
  Bakanlığı’na yolladığı raporun ekinde, “8 Ekim 1965’te Cakarta’da dağıtılan ‘Müslüman Bildiri’” notunu taşıya
  bir bildiri bulunmaktadır. İngilizce kaleme alının bildiriden bir kaç çarpıcı cümleyi buraya alıyorum:
  “PKI BUDUR
  PKI: Karşı devrimci 30 Eylül Hareketi’nin başıdır.
  PKI: Karşı devrimci partidir
  PKI: Kızıl Çin’in ve CİA’nin ajanıdır.
  PKI: Anti-Din ve Anti-Allah’dır.” (Bkz. PA AA 87-88/99)
  Endonezya tecrübesinden dört sene sonra 1969’da, Türkiye’de yükselen devrimci dalgaya karşı kimi büyük
  şehirlerde – daha sonra kendilerinden bir hayli söz ettirecek- “Komünizmle Mücadele Derneği”nin şubelerini
  ya Fettullah Gülen gibi Siysal İslamcılar kuracak ya da Mehmet Şevki Eygi gibi Siysal İslamcılar, “Kanlı Pazar”
  denilen provakasyonları örgütleyecekler ve hatta zevkle, “Endonezya’daki balıklar, komünist etine doydu” diye
  yazacaktır.
  [33] Bkz. Tan Malaka, Yaşam Felsefesi, Çev: Hakan Şahin, Pales Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 116.
  [34] Age. s, 117-118. (abç)
  [35] Dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de devrimcileri, komünistleri, siyasal İslamcılarla
  kaynaştırmaya, onları ortak bir cephede buluşturmaya çalışanlar olmuştur. Bunların en bilineni Dr. Hikmet
  Kıvılcımlı’dır. (Kıvılcımlı’nın Menemen’deki dini ayaklamayı kutsamasına, 1950’lerde Vatan Partisi’ni
  kurduktan sonra, yaptığı dini ağırlıklı propagandaya ve tüm bunların günümüzde, “ezilenlerinde bir tanrısı
  olması gerektiğini” söyleyen Birikim gibi dergilerce nasıl köpürtüldüğüne, Emrah Cilasun, Yeni Paradigma’nın
  Eşiğinde Bediüzzaman Efsanesi ve Said Nursi Gerçeği’nde, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2018’de etraflıca

  1. Yılında Endonezya’daki Soykırımın Saklı Kalan Gerçeği:
   “Demokratik Hür Dünyanın” Komünist Kıyımı – MADE IN GERMANY

  bobavakian #yenikomunizm

  değindim ve eleştirdim.) Fakat kimi kendisini “sol” diye adlandıranlardaki siyasal İslam “aşkı” ve kitleleri
  mutlaka din üzerinden sola “kazanma” fikri sadece Kıvılcı ile sınırlı kalmamıştır. Geçmişte PKI’nin yaptığı
  hataları bugün erdem sayanlar, tabii ki İŞID’ı ve hatta Taliban’ı antiemperyalist saymakta bir sakınca
  görmemektedirler. İşte o cenahtan bir kalem, oldukça az miktarda literatürün bulunduğu Endonezya’daki
  soykırıma dair kaleme aldığı bir eserde, öve öve şu cümleleri kurabilmektedir:
  “Endonezya Komünistleri Marksist ve Müslüman kimliğini bağdaştıran bir geleneğin mirasçısı idiler. Başından
  beri Avrupa Komünizminin geleneksel din karşıtlığından uzak durmuşlardı. Bazıları ateist olarak bilinse de PKI
  üyelerinin çoğu Müslümandı ve içinde yaşadıkları toplulukların namazdan oruca kadar dinsel faaliyetlerine
  farklı düzeylerde katılıyorlardı.
  Özetle, toplum pratik-rütüel anlamda ne kadar Müslümansa komünistler de işte o kadar Müslümandı. Özellikle
  Açe gibi erkek dindarlığının yoğun olduğu yerlerde, bir komünist ile Darıl İslam üyesi bir dindarı dinsel pratik
  devamlılık açısından ayırt etmek imkansızdı.” (Muhsin Altun, Dindarca Öldürmek, Bir Milyon “Kızıl
  Müslüman” Nasıl Katledildi?, Barış Kitap, Ankara, 2019, s. 103. Abç)
  Yazarın övdüğü bu ayrıt edilmesi imkansız dinsel pratiğin “faydalarını”, (ki burada insanın aklına Bob
  Avakian’ın, “bana dinin zararlı olmadığını söylemeyin, verdiği zararlar muazzamdır” sözleri gelmektedir) en
  geç 1 Ekim 1965’den itibaren (hem genel olarak Endonezya çapında hem de) Açe özelinde görmüş olduk:
  “3000 Ölü” (Bakınız yukarıda aktardığım, Cakarta’daki alman elçisi Werz’in kaleme aldığı 14 Aralık 1965
  tarihli rapor)
  [36] Bob Avakian, Aklı Özgürleştirmek Ve Dünyayı Kökten Değiştirmek İçin Tüm Tanrılardan Kurtulun, E

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir