Devrim mi?

Devrim mi?

@EmrahCilasun (14 Mayıs 2017)

İlkin, Yeni Komünizm’in kuramcısı Bob Avakian’ın aşağıdaki saptamasına bir bakalım:

“…Devrimin temelinde alaşağı edilmesi gereken kapitalist emperyalist sistemin çelişkileri yatmaktadır. Yani bu sistemdeki toplumsallaşmış üretim ile özel/kapitalist mülk edinme biçimi arasındaki anarşinin itici gücü şahsında vücut bulan temel çelişkinin yanı sıra, kapitalist sistem dinamikleri temelinde yükselen yahut kapsamında yer alan ve sistem tarafından temel olarak herhangi bir şekilde, hele hele kitlelerin ve nihayetinde de insanlığın tamamının lehine olacak şekilde çözülmesi mümkün olmayan çelişkiler yatmaktadır. İşte devrimin temelinde bu yatmaktadır…

Devirmekten türeyen devrim sözcüğünün gerçek mahiyeti burada yerli yerine oturmaktadır.

Devrim mi?

Doğru! Neredeyse hafızalardan silinmiş bir sözcükten bahsediyoruz; değil mi?

Halbuki bugün geçerli olan akçe nedir?

Kapitalizmin toz pembe şafağı olan demokrasi için; reform için geniş, geniş ittifaklar; ehvenişercilik!

Oysa bütün bir ömrümüz ehvenişercilikle geçmedi mi?

Vahddettin’e karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde Ankara’yı tercih, Mustafa Suphi ve yoldaşlarına neye mal oldu? Şefik Hüsnü TKP’si için Fethi Okyar’a karşı Mustafa Kemal’i tercih etmenin bedeli neydi? İnönü’ye karşı Menderes’i destekleyen; “memlekete demokrasi gedi” diye balkonuna Türk bayrağı asan solculara ne oldu?

Menders’ten ağzı yanınca 27 Mayıs darbesini destekleyen solun başına neler geldi? 15 vekille meclise giren TİP vekilleri, meclis kürsüsünde linç edilmediler mi? Peki ya 12 Mart’çılara karşı 9 Mart’çıları destekleyenler? Demirel’in MC Hükümetleri’ne karşı Ecevit’i yeğleyenler? Evren’e karşı Özal’ı destekleyenler?

Ergenekon’a karşı Erdoğan’dan yana tercih kılanlar? Gezi’nin özlemlerini, hülyalarını, beklentilerini götürüp, parlamentonun kör kuyusuna 80 vekille gömenler? Evren’in 1982 anayasasına “evet”; Erdoğan’ın 2017 anayasasına “hayır” diyenler?

İslam köktenciliğine karşı Batı’yı tercih edenlerle; İslamcılıkta “anti emperyalizm” keşfedenler?

Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de 2019 için “geniş ittifaklar”a iştah kabartanlar?

Ömrümüz hakim sınıfların arasında tercih yapmakla mı geçecek?

Peki ya devrim?

“Bir kez iç bağlantıları kavrandığında,  mevcut koşulların daimi ve kalıcı gerekliliğine olan tüm teorik inanç, onun pratikte çökmesinden önce yıkılır” diyor Marx.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir