Devrimin Gündemi

Yeni Komunizm

İçinden geçtiğimiz Korona günlerinde şu köhne dünyaya bir bakın.
Nasıl da keskin sınıflara bölünmüş, adeta atomize olmuş durumda.
Bunun sorumlusu olan, insanlığın içinde debelendiği üretim ilişkilerine bir bakın. Bütün bir toplumun ürettiği ve sonunda şahsi gasba dayanan bu üretim ilişkilerinin adıdır kapitalizm.Buradan fışkıran, insanı kendisine yabancılaştıran, hastalıklı sosyal ilişkilere bir bakın. Tüm bunların üzerinde yeşeren insanlığı hurafelere, bireyselciliğe, asalaklığa, baskı ve sömürüyü kutsamaya dayanan yanlış fikirlere bir bakın.
İşte komünizm, ilelebet, tüm bunlara bir son vermenin adıdır.
Onu Marx ve Engels inşa ettiler.
O günden bu yana komünizmin tarihinde insanlığın hanesine bir dizi teorik ve pratik başarılar ve tecrübeler eklendi. Tali, ikincil planda hem teorik hem de pratik hatalar yapıldı.
İşte Yeni Komünizm’in önemi burada devreye girer
Yeni Komünizm, bugüne kadar komünizmin kendi bünyesinde mevcut olagelmiş ciddi önemde bir çelişkinin nitel bir çözümlemesini temsil eder ve buna somutluk kazandırır. Bu, esas itibariyle komünizmin bilimsel olan metodu ve yaklaşımı ile buna ters düşen tarafları arasındaki çelişkinin çözümlenmesidir.
Burada en temel ve esasa ait olan şey nedir?
Komünizmin bilimsel bir metot ve yaklaşım olarak daha da geliştirilmesi ve sentezidir. Bilimsel metot ve yaklaşım demek, hem genel olarak realiteye, hem de özel olarak bütün sömürü, baskı düzenlerini ve ilişkilerini alaşağı etmeye, onları kökünden söküp ortadan kaldırmaya ve komünist bir dünyaya doğru ilerleme hedefiyle yürütülen devrimci mücadeleye daha tutarlı uygulamak demektir. İşte bu metot ve yaklaşım, yeni sentezin bütün temel ögelerinin ve esas unsurlarının özünde yatar ve onların vasıflarını belirler.
Yeni Komünizm, 1871’de Paris Komünü’yle başlayıp, 1976’da sosyalist Çin’deki karşı devrimci darbeyle sonlanan komünizmin birinci dalgasının materyalist bir analizine sahiptir. Ama aynı zamanda onun da ötesine geçebilmenin ve komünist devrimin yeni bir dalgasını başlatabilmenin de maddi zeminini ve çerçevesini sunar.
Bob Avakian, 50 yıllık aktif devrimci mücadelesiyle, işte bu Yeni Komünizm’in mimarı ve önderidir. Bilimsel teoriyi dünya standartları kalitesinde geliştirmiştir. Bunun yanısıra, en ezilen kesimlerin durumuna derinden vakıftır, onlarla viseral bağlarını muhafaza edebilmektedir. Zira Avakian, karmaşık teoriyi esas “bileşenlerine ayrıştırıp’’ izah ederek bu teoriyi halk kitleleri seviyesinde erişilebilir hale getirmekte de yüksek yetenek sahibidir.
Bob Avakian’ın Yeni Komünizm’ine dair daha fazla öğrenmek isteyen izleyicilerimizi yenikomunizm.com sitesini, İngilizce bilenlerin ise revcom.us sitesini takip etmelerini öneririz.
Peki ya Devrimin Gündemi nasıl bir program olacak?
Ya da tersinden bir sorula başlayalım: Neden Devrim?
Problem, bu kapitalist-emperyalist dünya sisteminin temel doğası ve işleyiş şeklidir. Yani bizat ta kendisidir. Zira bu sistem, insanlığı, mesela, sığınmacıları, göçmenleri sömürü ve dehşet kabusu ve ölüm deryasına sürüyor. Bu sistem hunharca kıyım savaşları sürdürüyor. Bu sistem doğayı, çevreyi mahvediyor ve canlıların büyük bir kısmını bir yok oluşa doğru sürüklüyor. Bu sistem bir ulusu diğerinden daha aşağı görüyor onu gadre uğratıyor ve sistematik olarak eziyor. Bu sistem sırf başka cinsel eğilimi var diye, insanların yaşamını kabusa çeviriyor. Bu sistem kadınlara saygısız ve yıkıcı cebrutlukla davranmak üzere erkekleri koşullandırıyor. O yüzdendir ki, bu sistem reforme edilemez. Onun için devrim gereklidir, elzemdir. Arzu edilebilir ve mümkündür.
Bugün temel olarak iki seçeneğimiz var. Avakian’ın dediği gibi, “Ya bütün bunlarla yaşamaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklar da –eğer bir gelecekleri olacaksa- aynısını, hatta daha beterini yaşamaya devam edecek – veya devrim yapacağız!”
Devrimin Gündemi, Dünya ve Türkiye’nin önemli toplumsal sorunlarını ele alacaktır. Tüm bu sorunlara neden olan emperyalist-kapitalist üretim ilişkilerini, ondan neden ve nasıl köklü olarak kopulması gerektiğini tartışacak ve aydınlatacaktır. Devrimin Gündemi insanlığın dünya ölçeğinde kurtuluşu için gerekli olan teorik ve pratik çerçevenin önemli unsurlarının konuşulduğu bir program olacaktır.
Devrimin Gündemi, sanat, felsefe, kültür ve siyaset alanlarının tümünü insanlığın çıkarları için kucaklayacaktır.
Bob Avakian’ın da söylediği gibi, “verili bir anda tüm hakikatleri bilemeyiz, o halde öğrenmekte iyi olmalıyız”. Bu sözlere sadık kalarak, toplumun tüm bilim insanlarıyla, ilericileriyle bağ kurmayı, onlardan öğrenmeyi ve onların sesini Devrimin Gündemi’ne taşımayı bir görev biliriz.

https://youtu.be/B8jkFpPmGqo
Yeni Komunizm